Pirkanmaan kokoomusnaiset: Vanhemmuuden kustannusten jakaminen edistää tasa-arvoa ja perhehyvinvointia

11.11.2016

Pirkanmaan kokoomusnaisten syyskokous hyväksyi kannanoton vanhemmuuden kustannusten jakamisesta. Kokous näkee, että uudistus tulee toteuttaa ja painottaa perheiden kuulemista uudistusta tehtäessä.

PIRKANMAAN KOKOOMUSNAISTEN SYYSKOKOUS 10.11.2016

 JULKILAUSUMA

 Julkaisuvapaa 10.11.2016

 

VANHEMMUUDEN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN EDISTÄÄ TASA-ARVOA JA PERHEHYVINVOINTIA

 Suomalaisen perhepolitiikan ensisijaisena tavoitteena on ollut turvata lasten kasvuympäristö. 2010-luvun työ- ja perhe-elämän rakenteiden muutokset ovat asettaneet uudenlaisia haasteita suomalaiselle perhepolitiikalle ja sen linjauksille. Perhepolitiikka vaikuttaa suoraan lapsiperheiden arkeen ja sen vuoksi sen oikeanlaisella kehittämisellä on merkitystä.

Perhepoliittinen järjestelmämme on rakentunut ajatukselle kahden vanhemman ja lasten muodostamasta perheestä, jossa vanhemmat ovat kokopäivätyössä. Lapsen syntymän myötä äiti on jäänyt miltei poikkeuksetta kotiin hoitovapaalle, vaikka vuoden 1978 perhepoliittinen uudistus yrittikin tarjota isälle mahdollisuutta isyyslomaan äidin suostumuksella. Käytännössä uudistuksen merkitys jäi vähäiseksi, koska se oli perheiden kannalta kannattamatonta ja hankala toteuttaa.

 Nykyinen perhepolitiikka edustaa joustamattomuudellaan mennyttä maailmaa. Perheet ja perhe-elämä ovat monimuotoisempia kuin ennen. Perhepolitiikan pitäisikin kyetä vastaamaan muuttuneisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin.

 Vuosituhannen alkupuolen perhepoliittisissa linjauksissa on korostettu työn ja perheen yhteensovittamista, mutta valitettavasti usein varsin vähäisin tuloksin. Suomessa puolet alle kolmivuotiaista hoidetaan edelleen äidin toimesta kotona. Isistä 20 % ei edelleenkään hyödynnä perhevapaita. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen asettaa naisten työmarkkina-aseman haasteelliseen tilanteeseen. Työhistoriaan muodostuu aukkoja, jotka heijastuvat suoraan urakehitykseen ja palkkatasa-arvoon. Oman osansa tähän tuo nyky-yhteiskunnan pätkätyöläisyys ja määräaikaisuudet, jotka kohdistuvat useammin naisiin kuin miehiin. Myös perheen sisäisen hyvinvoinnin ja isä-lapsi -suhteen kannalta olisi suotuisaa, jos isien osuus perhevapaista kasvaisi. 

 Voidaan ajatella, että siinä missä vanhemmuus vahvistaa miesten työllisyyttä, se vastaavasti heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla. Nykyinen perhepoliittinen järjestelmä luo vahvoja stereotyyppisiä ennakko-odotuksia naisista hoitovastuun kantajina kaventaen samalla perheiden todellisia valinnanmahdollisuuksia. Asennemuutoksen sijaan järjestelmä ohjaa vanhempia ajattelemaan vanhemmuudesta tietyllä tavalla.

 Perhepolitiikan keskeisiä kulmakiviä ovat päivähoito- ja perhevapaajärjestelmät, joiden ajantasaistamiseen on tartuttava pikaisesti kuluvalla hallituskaudella. Esimerkiksi vanhempainvapaita pitäisi kyetä käyttämään tulevaisuudessa joustavammin pitemmällä aikavälillä. ”Uudistaminen tulee tehdä avoimesti ja ennakkoluulottomasti perheitä kuunnellen”, toteaa Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Minna Mustakallio-Sorvari. 

 Lisätietoja: Minna Mustakallio – Sorvari, 041 29368