Pirkanmaan Kokoomusnaiset: Onko naisilla yhä oikeus asepalvelukseen?

16.3.2018

Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii toimia, jotka turvaavat vapaaehtoiseen asepalvelukseen soveltuvien naisten sijoittumisen palvelukseen.

Pirkanmaan Kokoomusnaiset esittää, että naisten vapaaehtoisesta palveluksesta poistetaan 45 päivän harkinta-aika. Tällöin palvelukseen hakeutumisen kynnys nousisi nykyisestä. Samoin nousisi palveluksen aloittavien motivaation taso. Harkinta-ajalle ei myöskään enää ole vastaavia perusteita kuin vuonna 1995 kun naisilla ei ollut tukenaan vanhempia reserviläisiä ja heidän kokemuspääomaansa tai roolimalleja kantahenkilökunnan keskuudessa.

Puolustusvoimat on saanut jälleen ennätysmäärän hakemuksia naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Palvelukseen hakeutuvien määrä alkaa olla suurempi kuin järjestelmän nykyinen naisten kouluttamiseen varattu kapasiteetti. Niillä, jotka kykenevät ja haluavat antaa vähintään puoli vuotta sotilastaitojen opiskeluun, on oltava siihen tilaisuus sukupuolesta riippumatta. Lisäksi asepalveluksessa monille tarjottava maksuton johtamiskoulutus on pidettävä sekä nuorten naisten että miesten ulottuvilla yhdenvertaisesti.

Harkinta-ajan poisto todennäköisesti leikkaisi palvelukseen hakeutuvien naisten määrää. Se asettaisi myös paineita puolustusvoimille kehittää palvelukseen hakeutumisen prosessia, kun naisen palvelusta ei voisi enää keskeyttää alokasajalla. Samalla muutos edistäisi siirtymistä sukupuolesta riippumattomaan kutsuntajärjestelmään, joka on Kokoomusnaisten tavoite.

Maanpuolustus kuuluu kaikille suomalaisille. Jos järjestelmä ei palvele yhteistä etua sitä pitää muuttaa eikä syyttää nykytilasta naisten aktiivisuutta.

Lisätiedot:

Rimma Ahonen
piirihallituksen ja julkilausumatoimikunnan jäsen
p. 0407397051

Niina Puikkonen
järjestösihteeri
p. 0445574462