Syyskokouksen julkilausuma: Syntyvyys nousuun - mutta miten?

5.12.2019

Julkilausuma syyskokouksessa 4.12.2019

 

SYNTYVYYS NOUSUUN – MUTTA MITEN?

 

Syntyvyys on Suomessa ennätysalhaista. Viimeksi syntyvyys on ollut yhtä alhaalla vuonna 1868, jolloin elettiin suurten nälkävuosien pahinta vaihetta ja kansaa kuoli kirjaimellisesti nälkään. Rinnastus havainnollistaa konkreettisesti, miten merkittävästä asiasta on kysymys. Ennusteiden mukaan olemme matkalla kohti tätäkin alhaisempaa syntyvyyden tasoa.

Ennätysalhainen syntyvyys luo yhteiskunnallemme suuria uhkakuvia.joista merkittävimpiä ovat huoltosuhteen heikkeneminen entisestään sekä eläkejärjestelmän tukijalan romuttuminen,kun työssäkäyvät ikäluokat eivät enää pysty kustantamaan edellisen sukupolven eläkkeitä. Suomen Pankin laskelmien mukaan tuoreimman (11/2018) väestöennusteen mukainen kehitys myös kasvattaisi kestävyysvajetta 600-700 miljoonalla eurolla, mikä johtaisi kiristyvään verotukseen, valtion lisääntyvään velanottoon sekä palvelujen heikkenemiseen.

Selittäviä syitä syntyvyyden laskuun löytyy runsaasti: muuttunut yhteiskunta ja sen myötä uudenlaiset elämäntyylit varmasti selittävät näistä osan. Perheet perustetaan entistä vanhempina ja lapsilukua harkitaan tarkoin. Parisuhteiden ei oleteta kestävän loppuelämää, kuten aiemmin pidettiin itsestäänselvänä, joten epävarmuustekijöitä riittää. Myös huoli ilmastonmuutoksesta varmasti vaikuttaa monen mielessä.

Muitakin keskeisiä tekijöitä toki löytyy.  Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki on useaan otteeseen nostanut esiin nuorten miesten heikentyneet tulevaisuudennäkymät alhaista syntyvyyttä selittävänä tekijänä. Toisaalta Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin mukaan mikään yksittäinen syy ei selitä alhaista syntyvyyttä, joka on pitkäaikaisen kehityksen tulosta ja monitahoinen kysymys.

Päätös olla saamatta lapsia on äärimmäisen henkilökohtainen asia, johon ulkopuolisten ei tule puuttua. Sen sijaan on paljon tehtävissä sen eteen, että perheen perustaminen olisi mahdollista niille, joiden toiveissa se on. Tarvitaan uusia lähestymistapoja lapsi- ja perhepolitiikkaan. Edellinen hallitus ehti käynnistää kansallisen lapsistrategian valmistelun. On tärkeää, että sen valmistelua jatketaan myös tulevan hallituksen voimin. Pirkanmaan Kokoomusnaiset edellyttää, että strategian valmistelussa huomioidaan voimakkaasti myös vanhemmuusmyönteisyys, jonka tulee näkyä läpileikkaavana elementtinä kaikilla yhteiskuntamme aloilla. Kokoomuksen Naisten Liiton aloitteesta Pirkanmaan Kokoomusnaiset tulee kutsumaan pirkanmaalaisia naisjärjestöjä mukaan yhteisiin keskusteluihin.

 

Lisätietoja:

Marja Sundström

varapuheenjohtaja

sundstrommarja@gmail.com

 

Malviina Heinä

järjestösihteeri

malviina.heina@kokoomusnaiset.fi