Toiminta

Piirin yleisiä kokouksia järjestetään 2 kertaa vuodessa, sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Piirihallitus kokoontuu vuosittain 9-10 kertaa. Piirihallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, ja heillä on omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus muodostuu piirin jäsenyhdistysten naisista. Piirihallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain piirin syyskokouksessa. Piirihallituksella on 2 varapuheenjohtajaa.

Piirihallitus on nimennyt julkilausumatoimikunnan valmistelemaan kokousten kannanottoja.