Toiminta

Piirin yleisiä kokouksia järjestetään 2 kertaa vuodessa, sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Piirihallitus kokoontuu vuosittain 9-10 kertaa. Piirihallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, ja heillä on omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus muodostuu piirin jäsenyhdistysten naisista. Piirihallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain piirin syyskokouksessa. 

Piirihallitus on nimennyt julkilausumatoimikunnan valmistelemaan kokousten kannanottoja.