Tervetuloa

Ajankohtaista

Ensimmäinen naistenpäivä sai alkunsa yli sata vuotta sitten Yhdysvalloissa tekstiilitehtaiden naisten työoloprotestista. Yli miljoona naista ja miestä osallistui ensimmäisen naistenpäivän viettoon vuonna 1911; naisille vaadittiin äänioikeutta, oikeutta julkiseen virkaan, työhön ja ammattikoulutukseen sekä syrjinnän lopettamista työelämässä.
Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät saa olla kaupankäynnin väline Afganistanin sovintoprosessissa. Vikman pitää tärkeänä, että kansainvälisen yhteisön vähentäessä sotilaallista läsnäoloaan Afganistanissa varmistamme, että naisten ja tyttöjen asemassa saavutetut parannukset eivät valu hukkaan ja naiset osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen.
Kokoomusnaisten Toivakka pitää eläkeiän nostoa välttämättömänä keinona pidentää työuria. Toivakka muistuttaa, että ihmiset elävät nykyään kauemmin ja terveempinä kuin ennen. Toivakka on kuitenkin huolissaan työmarkkinoilla esiintyvästä ikärasismista, jossa täysin työkykyiset ja työhaluiset ihmiset joutuvat työuraltaan pois aiemmin kuin haluaisivat.
Lämmin kiitos kaikille Sauli Niinistön vaalityöhön osallistuneille!
Vanha suomalainen sanonta toteaa, että vaatimattomuus on hyve. Vaalikampanjoinnissa liika vaatimattomuus voi kuitenkin jättää tärkeitä asioita kertomatta.
Kokoomusnaisten puheenjohtaja Lenita Toivakka kiittelee armeijan aloittamaa perheväkivallan vastaista koulutusta varusmiehille. Nuoret miehet ovat avainasemassa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessa ja mahdollisesti jo kotona opittujen väkivaltaisten mallien periytymisen ehkäisemisessä. Yli 70 % ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten koululaitoksen jälkeen puolustusvoimat tavoittaa suurimman osan ikäluokan miehistä. Toivakka uskoo, että koulutuksen avulla voidaan vähentää merkittävästi erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Kokoomusnaiset pitää Sauli Niinistöä parhaana mahdollisena presidenttinä Suomelle, koska Sauli elää niin kuin opettaa. Hän on aidosti ja pitkään on kantanut huolta erityisesti perheiden hyvinvoinnista sekä lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Hän itse osallistuu syrjäytymisen ehkäisyyn Tukikummien kautta, joka tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia.
Pirkanmaa Kokoomusnaiset vaatii perhevapaiden jakamista nykyistä tasaisemmin kummankin vanhemman kesken. Perhevapaiden jakaminen tekisi työelämästä nykyistä tasa-arvoisemman, kun perhevapaista aiheutuvat kustannukset jakaantuisivat tasaisemmin molempien vanhempien työantajien kesken. Tämä lisäisi naisvaltaisten alojen ja yritysten kilpailukykyä ja tekisi naisten asemasta työelämässä entistä tasa-arvoisemman.
Pirkanmaan Kokoomuksen syyskokous 8.12. keräsi yli sataviisikymmentä kokoomusaktiivia ympäri Pirkanmaata Ravintola Ziberiaan, Tampereelle.
Pirkanmaan Kokoomusnaiset esittää, että tamperelainen kansanedustaja, YTM Sofia Vikman valittaisiin Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajaksi. Valintakokous pidetään 8.12.
RSS ATOM