NASTA TYYNI 2023 harjoitus Dragsvik Uudenmaan Prikaatissa 22.9-24.9.23

9.10.2023

Myös naiset ovat innokkaita osallistumaan maanpuolustukseen. Naisten maanpuolustustahtoa voidaan pitää tärkeänä osana kansallista turvallisuutta. Naisten vapaaehtoisia maanpuolustusharjoituksia ja erilaisia luentoja järjestävät mm. Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutus MPK.

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton järjestämiä naisille kohdennettuja harjoituksia, joissa opetellaan varautumis- ja turvallisuustaitoja. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta, ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta tai minkään järjestön jäsenyyttä. Koulutus on pääasiassa kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Tämä kertomukseni on Naisten Valmiusliiton ja MPK:n NASTA-Tyyni 2023 harjoituksesta Uudenmaan prikaatissa. Samalla kannustan naisia osallistumaan näihin harjoitus-/koulutuksiin. Myös me, joilla ei ole ollut mahdollisuutta armeijan käyntiin, näistä saamme tuulahduksen ”armeijasta”. Harjoitukset ovat pääsääntöisesti varuskunnissa, nukumme punkissa ja käytämme armeijan vaatteita, meillä on sulkeiset ja liikumme ryhmissä marssien ja noudatamme käskyjä.

Tyyni-2023 harjoituksen kurssit, joista vain yhteen sai hakea, olivat: 
Henkinen kriisinkestävyys 
Informaatiovaikuttaminen
Jokanaisen selviytymispakki
Joukkomuonitus maastossa
Kyberturvallisuus
Turvallisesti vesillä
Väestönsuojelun perusteet. 

Lisäksi oli yksi ruotsinkielinen kurssi. 

Tämä oli itselle kuuden Nasta-harjoitus. Osallistuin Informaatiovaikuttamisen kurssiin. Tässä Tyyni-2023 harjoituksessa oli 300 naista eri puolilta suomea, eri-ikäisiä ja myös ensikertalaisia, joita toivotaankin. Tähän voin sanoa, että ensikerta muodostuu piankin toistuvaksi, eli helposti jää koukkuun! Eniten osallistujia oli Uudeltamaalta, Pirkanmaalta oli toiseksi eniten. Hyvä Pirkanmaa!.

Kurssivaihtoehdot: 
Tilannekuva: 
• Tämänhetkinen toimintaympäristö ja Suomen kyber- ja infosotavalmiudet 
Informaatiovaikuttaminen: 
• Mitä on informaatiovaikuttaminen?
• Mitä disinformaatio tekee ihmiselle?
• Mitä on infosota ja hybridivaikuttaminen?
Suojautuminen ja vastakeinot
Itsensä johtaminen 
Infosotaharjoitus 
Vihapuhe: 
• Mitä voidaan tehdä ja miten suojautua vihapuheelta? 
Tekoäly

Nasta-harjoitukset ovat varuskunnissa. Oma vaatetus vaihdetaan armeijan asuin. Majoitus on varusmiesten tuvissa. Herätys ja hiljaisuus kuten varuskunnissa. Liikkuminen marssien ryhmässä. Harjoitukseen kuuluu kurssin avajaiset, jota ennen on marssisulkeiset, jotta tahti pysyy ja ryhti säilyy. Samalla muodostelmalla on myös kurssin päätöstilaisuus. Harjoitukseen kevennyksenä on iltaohjelma sekä iltahartaus. Tässä harjoituksessa iltaohjelmasta vastasivat Lohjan Klassikot (vauhdikasta naisenergiaa).

Avajaiset avasi prikaatin komentaja kommodori Jyri Kopare, Avauspuheen piti puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkinen.

Kurssimme sisälsi digitaliset uhat: On tärkeää olla tietoinen digitaalisesta turvallisuudesta ja ottaa käyttöön asianmukaiset suojaustoimenpiteet kuten vahvat salasanat, tietojen salaminen ja ohjelmistojen päivitykset. Hyvä tasapaino ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja tietoisuus omasta toimintaympäristöstä on osa digiturvallisuutta.

Tekoälyyn liittyen mielenkiintoinen tieto on, että laadukasta ja arvokasta tekijänoikeudellista dataa omistavat organisaatiot estävät aktiivisesti sen joutumista tekoälyjen syötteeksi. Sen sijaan kaikenlaista disinformaatiota on netti vapaasti pullollaan. Tekoäly ei omaa medialukutaitoa. Tekoälyn käyttö on tullut jäädäkseen, sitä ei pääse pakoon. Kriittinen medialukutaito on jokaisella hyvä ominaisuus!

Lopuksi: Kurssien toteutus on huippua! Vapaaehtoisten rekisteriä useissa puheenvuoroissa kiirehdittiin!

Anita Ranta
Pirkkalan Kokoomusnaisten puheenjohtaja