Pirkanmaan hyvinvointialueen riittävän rahoituksen turvaaminen

Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n kevätkokouksen julkilausuma 25.4.2023.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Mielenterveyskriisi. Hoitajapula. Vanhuspalveluiden kriisi. Hoitojonot. Päivystysten ruuhkaantuminen. Koronan aiheuttama hoitovelka. Puhutaan koko sote-sektorin ajautumisesta kriisiin. Kun hyvinvointialueet aloittivat työnsä neljä kuukautta sitten, niiden harteille kasaantuivat paitsi ylläluetellut ongelmat, myös uuden organisaatiorakenteen mukanaan tuoma kankeus sekä jatkuva taistelu liiaksi aliresurssoidun budjetin kanssa. 

Pirkanmaan alueella asukkaita on noin 500 000, ja tämä tekee siitä väestöllisesti maan suurimman hyvinvointialueen. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että Pirkanmaan hyvinvointialue saa käyttöönsä tarvittavat resurssit ja kykenee varmistamaan laadukkaan ja kustannustehokkaan palveluntuotannon, sekä ennen kaikkea saamaan ihmiset jonoista hoitoon. Nykyisillä resursseilla tämä on mahdotonta toteuttaa. 

Yksityisiä palveluntuottajia ja kolmatta sektoria ei saa nähdä hyvätuloisten yksinoikeutena, vaan niiden tarjoamista palveluista, osaamisesta ja ammattitaidosta tulee ottaa kaikki irti. Näillä tahoilla on koko olemassaolonsa ajalta vahva osaaminen palveluiden tuottamisesta kustannustehokkaasti - muuten niiden toiminta olisi käynyt mahdottomaksi ja yritykset ajautuneet konkurssiin. Asiakkaan valinnanvapautta on vaalittava, sekä palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöä laajennettava ja tehostettava nykyisestään, jotta veroeurot ovat parhaassa mahdollisessa käytössä. 

Myös ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen on löydyttävä tarvittavat resurssit. Maailman terveysjärjestö WHO:kin on todennut terveydenhuollon olevan kaikista kustannustehokkainta nimenomaan ennaltaehkäisevässä muodossa. Ennaltaehkäisyn unohtaminen ja rahoituksen keskittäminen vain ja ainoastaan akuuttiasioiden hoitamiseen on lyhytnäköistä ja pitkässä juoksussa kaikista kalleinta politiikkaa, josta maksetaan kova hinta niin rahallisesti kuin inhimillisen kärsimyksen mittareilla. 

Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii, että Pirkanmaan hyvinvointialueen rahoituksen on oltava riittävällä tasolla kattaakseen laadukkaat palvelut maan suurimmalla hyvinvointialueella.