Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii eduskunnalta tiekarttaa Suomen avusta Ukrainan sodan siviileille

2.3.2022

Pirkanmaan Kokoomusnaisten piirihallituksessa vaadimme, että Suomen eduskunta ohjaa kansallisia ponnisteluita, jotta Suomen apu Ukrainan sodasta kärsiville siviileille konkretisoituu mahdollisimman nopeasti.                                                                                                       
YK:n pakolaisjärjestö UNHRC on 24. helmikuuta julkaissut kannanoton siitä huolesta, jonka Ukrainan sota tuottaa. Ukrainalaiset ovat alkaneet paeta sotaa sekä maan sisällä että naapurimaihin. Meidän on toimitettava tässä tilanteessa sitä tukea, jota itse voisimme vastaavassa kriisissä tarvita.                                                                                                             
Suomalaiset ovat eri medioissa ilmaisseet sekä vilpittömän huolensa ukrainalaisten puolesta että mittavan halunsa auttaa. Moni meistä haluaa tehdä jotain konkreettista. Koska apu menee perille varmimmin vakiintuneiden toimijoiden kautta, tarvitaan auttamisen halun kanavoimiseen yhteisiä askelmerkkejä.                                                                     
Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii valtakunnallista tiekarttaa siitä, mitä tukea ja millaisella aikataululla tarjoamme suoraan Ukrainaan siviilikriisinhallinnan tueksi. Lisäksi poliittisten päättäjien on osoitettava suunnitelma sille, kanavoidaanko Ukrainan naapurimaille tarjottava tuki esimerkiksi EU:n tai järjestöjen kautta. Tämä auttaa kansalaisia tunnistamaan esimerkiksi luotettavat rahankeräystoimijat, joille annetuilla
lahjoituksilla on vaikutusta. Lisäksi Suomen on viipymättä tarkasteltava, millä toimilla pystymme vastaanottamaan sotaa pakenevia henkilöitä, mikäli sodankäynti johtaa pakolaisuuden merkittävään kasvuun Euroopassa.                                                                                      
Pirkanmaan Kokoomusnaisten piirihallitus                                                                                                         
Lisätiedot:
Rimma Ahonen
piirin puheenjohtaja
+358 40 539 2052