Kuntalaisaloite: Ennakkoäänestysauto Ikaalisiin

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠21.9.2023

Kyrösjärven kokoomusnaiset ehdottavat tällä kuntalaisaloitteella parannuksia äänestämisen helpottamiseksi ja äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi koko Ikaalisten alueella kiertävällä äänestysautolla.

Kiertävää ennakkoäänesautoa on kokeiltu useassa Suomen kunnassa ja kokemukset ”vaalibussista” tai ”vaaliautosta” ovat olleet positiivisia.

Äänestysaktiivisuus on vaaliauton käyttöönoton jälkeen noussut esimerkiksi Inarin kylissä.

Kyrösjärven kokoomusnaisten ehdotuksena aloitteessa on, että äänestysauto kiertää ennakkoäänestyspäivinä Ikaalisten kylissä. Äänestysauto virkailijoineen vastaa varustukseltaan normaalia ennakkoäänestyspaikkaa.

Autossa äänestäminen tulisi olla esteetöntä, jotta toiminta palvelisi kaikkia äänestäjiä. Esteettömyys on mahdollista järjestää esimerkiksi vaaliauton ulkopuolelle (esimerkkejä esteettömyydestä saatavilla muista kaupungeista).

Kyrösjärven kokoomusnaiset toivovat aloitteen nopeaa käsittelyä, jotta vaalibussi saadaan käyttöön jo tulevissa Tasavallan Presidentin vaaleissa, jotka pidetään tammikuussa 2024. Jo syksyllä kaupunginhallituksen on päätettävä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista.

Tuoreissa eduskuntavaaleissa 2023 Ikaalisissa ennakkoäänestys oli mahdollista vain yhdessä paikassa, kauppakeskus Kompissa. Kyrösjärven kokoomusnaiset kantavat huolta erityisesti Ikaalisten kylien asukkaiden äänestysmahdollisuuksista.

Kiertävä äänestysauto voisi osaltaan madaltaa myös nuorten äänestyskynnystä, jos vaaliauton reitti suunnitellaan palvelemaan äänestysikäisiä opiskelijoita.

Äänestysauto huomioisi kaikki Ikaalisten asukkaat, kun reitti suunnitellaan huolella ja aikaa äänestämiseen varataan riittävästi. Äänestäminen on osallistumisen perustavanlaatuinen muoto ja kulmakivi.

Kyrösjärven Kokoomusnaiset ry