Pirkanmaan Kokoomusnaiset kantavat huolta omaishoidosta

3.10.2022

Omaishoito koskettaa lähes jokaista jossakin vaiheessa elämää, joko omaishoitajana tai hoidettavana. Omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Yhteensä Suomessa on noin 400 000 omaishoitajaa, joista merkittävä osa on naisia. Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka moni hoidettavista on lapsi tai työikäinen.

Mikäli hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, sen vaihtoehto on usein tehostettu palveluasuminen. Siihen verrattuna omaishoito on edullista; tehostettu eli ympärivuorokautinen palveluasuminen yhdelle henkilöllemaksaa noin 63 000€/vuosi, kun taas omaishoito vaan noin 12 000€/vuosi. Omaishoitajat tekevät siis tärkeää työtä paitsi oman läheisensä turvallisen ja toimintakykyisen arjen turvaamiseksi, myös isoja säästöjä sosiaali- ja terveysalan menoissa. Koko yhteiskunnan kantokyvyn kannalta on tärkeä pitää huolta omaishoitajien, erityisesti ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien, toimintakyvystä. Tätä yhteiskunta tekee mm. tarjoamalla heille kolme vapaapäivää kuukaudessa, terveystarkastuksia ja tuettuja lomia. Omaishoitajan ollessa ansaitulla vapaalla, pitäisi kuitenkin omalle hoidettavalle löytyä sijaishoitaja tai hoitopaikka.

Tehostetun palveluasumisen paikkojen vaje on valtava. Esimerkiksi Tampereella odotusaika näiden palveluiden piiriin on arviolta 1-2 kuukautta. Jos vaje on näin valtava jo paikkaa akuutisti ja kokoaikaisesti tarvitsevien henkilöiden kohdalla, palveluita ei tuoteta tarpeeksi myöskään paikkaa väliaikaisesti tarvitseville, kuten omaishoidettaville, joiden omaishoitaja on vapaalla tai vaikkapa sairaalassa.

Pirkanmaan Kokoomusnaiset esittävät, että omaishoitajien vapaiden ajaksi tulee olla tarjolla riittävästi hoitopaikkoja, joihin myös ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevilla hoidettavilla on pääsy. Näin omaishoitajalle mahdollistetaan myös omasta terveydestään huolehtiminen, jotta hän jaksaa jatkaa arvokasta työtään.

Lisätietoja:
Rimma Ahonen
Piirin puheenjohtaja
+358 40 539 2052