Muutos on mahdollisuus

28.9.2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus sai lainvoiman 1.7.2021 ja siitä alkoi valtava suunnittelutyö siitä, miten Pirkanmaan 23 kunnan ja erikoissairaanhoidon palvelutuotanto tullaan organisoimaan ja järjestämään. Nyt kun organisoituminen on tehty ja uusi hallintamalli otettu käyttöön, on aluevaltuustosta noussut mielipiteitä siitä, viekö nykyinen hallintamalli todellisen päätöksentekoon vaikuttamisen pois aluevaltuustolta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen taustalla on halu hillitä kustannustennousua ja siirtää kustannusvastuuta yksittäisten kuntien vastuilta hyvinvointialueiden vastuille. Kustannustennousun hillintä on erittäin tärkeää, että voimme jatkossakin ylläpitää hyvinvointivaltiota, kun huoltosuhteet heikkenevät, kansansairaudet lisääntyvät, ikääntyneiden määrä on suuri ja syntyvyys pienenee.

Olemme saaneet lukea lehdistä suunnitelmia siitä, miten Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkoa ollaan mahdollisesti muuttamassa. Suunnitelmista on noussut keskusteluun se, että fyysiseen palveluverkkoon on mahdollisesti tulossa muutoksia niin, että jokaisesta kunnasta ei välttämättä enää jatkossa löydy omaa rakennusta, jossa sote palveluja tuotetaan. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka jokaisessa kunnassa ei jatkossa enää olisi omaa rakennusta, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että palvelut heikentyvät. Aitoa keskustelua kuntalaisten kanssa on tärkeää käydä ymmärryksen vahvistamiseksi.

Soteuudistuksen taustalla on tavoitteena tuottaa palveluita niin, että ne palvelevat ihmisiä tasavertaisemmin ja saatavammin asuinkunnasta riippumatta. Tämän tavoitteen toteutuminen voidaan toteuttaa monella tavalla hyödyntämällä erilaisia digitaalisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi etävastaanotot, jolloin vastaanotolle voi päästä suoraan kotoa. Toisaalta myös liikkuvat palvelut voivat tuoda erilaisia erikoisammattilaisia kuntiin. Näissä kuntiin tuotavissa palveluissa kuvantamispalvelut ovat olleet edelläkävijöitä muun muassa silmänpohjakuvausten kanssa. Palvelutuotannon keskittäminen suurempiin kokonaisuuksiin tuo energiasäästöjä ja voivat auttaa lääkäri- ja hoitajaresurssien paremmassa kohdentamisessa.

Annetaan siis palveluverkoston uudistamiselle mahdollisuus siihen, että olemme tasavertaisten palveluiden parissa - asuinkunnasta riippumatta.


Birgitta Niskanen
Hallituksen jäsen
Tampereen Kokoomuksen Naiset ry