Kateus vie kalatkin merestä

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠14.3.2024

Aleksi Salusjärvi toteaa kolumnissaan (YLE, 20.2.), että inklusiivinen opetus peruskoulussa on kaunis ajatus, muttei käytännössä toimi. Inklusiivisessa opetuksessa kaikenlaiset oppijat opiskelevat samassa luokassa, mutta tavoitteena on kohdata jokainen oppija yksilöllisesti. Tämä näyttäisi johtaneen siihen, että tavoitteita asetetaan koulumaailmassa heikoimman oppijan mukaan.  

Opettajaystäväni kertoi, että oppilaat odottavat opettajalta myös tasa-arvoista palautetta. Käytännössä kaikkien pitäisi saada yhtäläiset kehut ja sen, joka onnistuu, pitäisi vaieta onnistumisensa joukkopaineen alla. Ei siis kannata menestyä, ettei kukaan puukota selkään tai sulje ulos sosiaalisesta yhteisöstä. Kaikkien tulisi näin ollen olla samantasoisia. Toisaalta menestyäkseen tulevaisuudessa tulisi oppia asiat hyvin ja panostaa onnistumisten tavoitteluun.  

Olisiko aika pysähtyä miettimään miksi näin on käynyt? Onko negatiivisten tunteiden paheksuminen ja kieltäminen johtanut siihen, ettei yhteiskunnassa osata käsitellä hankalia tunteita, vaikka tunneopetusta on tarjolla enemmän kuin koskaan ennen. Ovatko sosiaalisen median opetukset, tavoittele vain omaa hyvää, vieneet kyvyn iloita toisen menestyksestä?  

Kateus vie kalatkin merestä, sanotaan. Niinhän siinä käy, jos kateuden pakkaa matkavarusteeksi. Entä jos kateutta tarkastelisi ikään kuin myrskyä. Se tulee, sekoittaa tunteet ja tavoitteet ja jättää kaiken uuteen järjestykseen. Kun pysähtyy miettimään mikä kateuden herätti, voi löytää voimaa tavoitella samalla määrätietoisuudella itselleen merkityksellisiä päämääriä. Ne voivat olla menestystä omalla kohdalla, itsetuntemus ja oman päämäärän kirkastuminen, sekä intoa työskennellä tavoitteellisesti. Yhteiskunnallisesti negatiivisten tunteiden ohjaaminen käyttövoimaksi päämäärän tavoittelussa, antaisi eväitä luoda kompromisseja ja löytää oivalluksia yhteisen hyvän saavuttamiseksi.  

Opetellaan käyttämään negatiivisten tunteiden energia yksilön ja yhteisön kehittämiseen. Annetaan palkinnoksi oikeus iloita onnistumisista, niin omista kuin toisenkin.

Laura Inkeroinen
Kyrösjärven Kokoomusnaiset