Älä marmata itseksesi – Kuntalaisaloite vie asiasi käsittelyyn

18.10.2023

Monella on mielessä asioita, jotka omassa kaupungissa tai kunnassa eivät toimi. Niitä voi harmitella itsekseen, niistä voi avautua some-palstoilla tai voi toimia rakentavammin: ottaa puheeksi aktiivisten kanssaihmisten porukassa ja työstää kuntalaisaloitteeksi. Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline.

Asia julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon

Kyrösjärven Kokoomusnaiset ovat naputelleet tänä syksynä kaksi kuntalaisaloitetta. "Ikaalinen on Suomen ensimmäinen kauppala, jonka historiasta riittää kerrottavaa matkailijoille. Viralliset oppaat, siis auktorisoidut oppaina toimivat henkilöt, kuitenkin ovat vähissä. Niinpä teimme kuntalaisaloitteen opaskoulutuksen saamiseksi Ikaalisiin ja miksei siinä samalla naapurikuntiinkin", kertoo Vuokko-Liisa Nuottajärvi. Asiasta on toki puhuttu eri foorumeilla jo vuosia, mutta aloitteella pistetään asiaan vauhtia.

Laki määrää, että kuntalaisaloite etenee aina käsittelyyn, yleensä kaupunginhallitukseen tai asianomaiseen lautakuntaan. Ainakin kerran vuodessa aloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston tietoon. Niistä monesti myös uutisoidaan. Näin asialle saadaan näkyvyyttä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen mahdollistuu.

Äänestysmahdollisuudet huolettivat

Toinen kokoomusnaisten viimeaikojen aloite liittyi äänestysbussissa äänestämiseen. "Ikaalinen on maantieteellisesti laajalle levittäytynyt kaupunki, jonka Kyrösjärvi halkaisee. Joka vaaleissa joudutaan miettimään äänestyspaikkojen saavutettavuutta ja äänestäjien määriä. Voidaanko pitää äänestyspaikkaa, jos kävijöitä on alle sata? Ja jos ei pidetä, kuinka monia kymmeniä kilometrejä voidaan olettaa ihmisten kulkevan äänestämään", miettii keskusvaalilautakunnan jäsen Hanna Saraketo.

Kokoomusnaiset puntaroivat ensin keskuudessaan äänestysbussia, jollainen on käytössä useissa kunnissa. Kun se alkoi kuulostaa oikein Ikaalisiin sopivalta ratkaisulta, asiasta tehtiin kuntalaisaloite.  "Äänestysbussialoite on nyt virkamiesten käsiteltävänä ja tuli jo ajateltavaksi keskusvaalilautakunnan jäsenillekin. Siitä uutisoitiin paikallislehdessä. Toivottavasti asia etenee suotuisasti", toivoo varavaltuutettu Pirjo Berg.

Näin kuntalaisaloite toimii

Kuntalaisaloite on lakisääteinen oikeutemme. Sen voi tehdä yksittäinen henkilö tai toimija (esim. organisaatio) tai useampi yhdessä. Tekijän pitää joko asua kunnassa, omistaa tai hallita sieltä kiinteää omaisuutta tai käyttää palvelua, jota asia koskee.

Aloitteeseen tarvitaan kaksi asiaa: otsikko ja sisältö. Otsikkoon kuvataan, mistä on kyse: ratkaisu. Sisältöön kirjoitetaan, mitä ratkaisu tarkoittaisi ja perustelut. Lisäksi voi laittaa tarpeellisia lisätietoja kuten linkkejä verkkosivuihin.

Toimittaminen tapahtuu kätevimmin kaupungin/kunnan määrittelemällä tavalla, joka selviää sen nettisivuilta. Kaikissa tapauksissa toimii kuntalaisaloite.fi-sivusto. Sähköpostilla, kirjeenä tai henkilökohtaisesti viemälläkin aloitteensa voi toimittaa.

Kaupunki/kunta ottaa asian käsittelyyn ja on velvoitettu kertomaan aloitteen tekijöille, miten asia eteni. Käsittelyn tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä.   

"Kuntalaisaloitteella voi varmistaa, että asia ei jää turuilla ja toreilla jutelluksi ideaksi vaan sen joudutaan oikeasti miettimään. Ei ole vaikea toteuttaa, suosittelemme ottamaan aktiiviseen käyttöön", kannustetaan Kyrösjärven Kokoomusnaisista.