Demokratian tulisi näkyä neuvottelupöydissä

13.5.2023

Suomi on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa perustuslaissaan sekä useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Eduskuntavaaleissa naisten osuus valituista oli 46 %, Kokoomuksen Naisten Liiton jäsenien edustajamäärä kasvoi 100 % - neljästä paikasta kahdeksaan paikkaan. Hallitusneuvotteluissa enemmistö on kuitenkin miehiä ja osassa pöytiä ei ole lainkaan naisia.

Vaalien jälkeen eduskuntavaalien naisjärjestöt tekivät kannanoton, jossa korostettiin naisten äänen kuulumista ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Kannanotto meni kuuroille korville, sillä puolustuspolitiikan sekä hybridiuhat ja kyberturvallisuuspöydässä naisten määrä on nolla. Huolestuttavaa on myös se, että verotuspöydässä ei ole yhtään naista. Kun taas naisvaltaisten alojen pöydissä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutus ja kulttuuripuolen pöydissä naisia on enemmistö.

Ei ole samantekevää ketkä Säätytalon neuvottelupöydissä istuvat, koska seuraava hallitusohjelma määrää Suomen suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kokoomuksen Naisten Liiton ja sen paikallisyhdistysten tekemä tasa-arvotyö on merkityksellistä, mutta selvästikään maailma ei ole vielä valmis. Pelkkä sukupuoli ei takaa sukupuolen tasa-arvon etenemistä, mutta demokratian näkökulmasta tämän tulisi näkyä neuvottelupöydissä.

Naisten ääni on saatava kuuluviin kaikilla vaikuttamisen tasoilla. Uuden hallituksen ministereistä puolet on oltava naisia!