Poliittisia naisjärjestöjä tarvitaan tulevinakin vuosina

31.12.2022

Monet suomalaiset poliittiset naisjärjestöt on perustettu 1900-luvun alkupuolella: Demarinaisten historia alkaa vuodesta 1900, Svenska Kvinnoförbundet perustettiin vuonna 1907, Kokoomuksen Naisten Liitto käynnisti oman toimintansa virallisesti vuonna 1919. Naisjärjestöt eivät, lähes sadan vuoden kovasta työstä huolimatta, ole vieläkään onnistuneet tekemään itseään tarpeettomiksi.

Naisjärjestöjä ja verkostoja tarvitaan, jotta politiikasta innostuneille naisille on tarjolla sekä mentoreita että sponsoreita, jotka vievät uusien lahjakkuuksien uraa eteenpäin. Näissä verkostoissa naisten potentiaalia uskalletaan käyttää tulevaisuuden rakentamiseen. Suomessa puoluelain 9 §:n mukaisesti päätettäviä rahoitusosuuksia jaettaessa naiserityiseen poliittiseen työhön jyvitetään yleensä 5 % kullekin puolueelle jaettavasta rahoitusosuudesta. Ainakin Kokoomuksessa Kokoomusnaisten tuottaman toiminnan, näkyvyyden ja poliittisen vaikuttavuuden kädenjälki on rahoitusosuutta suurempi.

Tulevissa eduskuntavaaleissa harvalla puolueella on listallaan täysin tasaisesti mies- ja naisehdokkaita. Samaistuttavan ehdokkaan löytäminen on monelle äänestämisen kynnyskysymys. Poliittisen osallisuuden ja sitä kautta demokraattisen päätöksenteon uskottavuuden varmistamiseksi tasa-arvotyötä on jatkettava. Tulevien eduskuntavaalien tuloksesta riippumatta vakiintuneiden puolueiden on osoitettava sitoutumisensa tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen paitsi kauniilla sanoilla myös teoilla, joista yksi on naiserityisen poliittisen toiminnan riittävän rahoituksen turvaaminen.