Kohti kestävämpää maanpuolustusvelvollisuutta

23.4.2024

Kaikkien suomalaisten pitää tulevaisuudessa tietää tehtävänsä kriisitilanteessa. Kaikkien koulutusta vaativien tehtävien vaatima perehdyttäminen on turvattava. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut sen, että kaikkia kansalaisia tarvitaan, jotta yhteiskunnan toiminta turvataan kriisissä. Perustuslain 127§ mukaisesti maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia Suomen kansalaisia. Tällä hetkellä koulutusta poikkeusoloihin antavat pääosin järjestöt. Tätä osaamista ei ole keskitetysti kerätty mihinkään tietovarantoon, eikä pitkällekään kouluttautuneiden osaajien taitoja ole varattu riittävän jäsentyneesti siviiliviranomaisen käyttöön.

Asevelvollisten Puolustusvoimilta saama koulutus on tunnistettu asevelvollisuusrekisterissä. Asevelvollisia koulutetaan tehtäväänsä Puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutuksen kursseilla. Siviilien kouluttautuminen ja siviilipalvelus on muotoiltava uudelleen ja ratkaisun on palveltava nykyistä paremmin kokonaisturvallisuutta. Suomeen on luotava järjestelmä, joka mahdollistaa kansalaisille riittävät tiedot ja osaamisen maanpuolustusvelvollisuuden täyttämiseen. Koko ikäluokka pitää kouluttaa tavalla, joka on sekä kansalaistaitoja että kokonaisturvallisuutta lisäävä.

Asevelvollisuusjärjestelmää on kehitettävä siten, että perustuslaissa määritelty maanpuolustusvelvollisuus on mahdollista toteuttaa tosiasiallisesti kaikille. Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus tietää tehtävänsä poikkeus- ja kriisioloissa, ja saada sitä varten tarvittava osaaminen. Muutoksilla mahdollistetaan ikäluokkien kutistumiseen vastaaminen. Suomen uskottavan puolustuksen turvaamiseksi tarvitaan vuosittain 20 000 uutta reserviläistä. Vuosina 2034–2040 tämä tarkoittaa sitä, että reserviin on oman ikäluokkansa miesten lisäksi koulutettava 3000–5000 naista vuosittain. On ilmeistä, että täydelliseen vapaaehtoisuuteen perustuva naisten palvelusjärjestely ei turvaa tätä tarvetta, kun vuosina 1995–2022 reserviin siirtyi 12 262 naista yhteensä koko tarkastelujaksolla.

Ensimmäinen tarpeellinen teko on perustaa kaikkia maanpuolustusvelvollisia koskeva varaamisrekisteri, jonne poikkeusoloihin soveltuva osaaminen kirjataan. Tulevaisuudessa maanpuolustusvelvollisuuden kehittämisen on sisällettävä kaikkien ministeriöiden tarpeisiin vastaavien koulutuspolkujen luominen ja koko ikäluokan kouluttaminen kriisinkestävyyden varmistamiseksi.

Hyväksytty Pirkanmaan Kokoomusnaisten kevätkokouksessa kokouksen julkilausumaksi 23.4.2024.