Ammattitaitoista liikuntakasvatusta ensimmäisestä luokasta lähtien

30.11.2023

Liikunta on välttämätön osa lasten kasvatusta ja kehitystä, mutta Suomessa peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan liikuntatunnista vastaa yleensä luokanopettaja, ei erikseen koulutettu liikunnanopettaja. Tämä asetelma herättää kysymyksiä ja haasteita, jotka vaativat tarkastelua. Esitämmekin, että ammattitaitoinen liikuntakasvatusta tulisi alkaa ensimmäisestä luokasta lähtien.

Liikunnanopettajien mukaanotto alusta alkaen ei ole pelkästään investointi lasten tulevaisuuteen, vaan se on myös investointi koko yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Tämä korostuu erityisesti, kun otetaan huomioon liikunnan ja sivistystoimen määrärahojen kohdentaminen valtion talousarvioesityksessä. Nykyinen investointi liikuntaan ei ole riittävän määrätietoinen, ja se on yksi syy siihen, miksi lasten ja nuorten liikkumattomuus on yhä kasvava ongelma. Tämä ei ole pelkästään terveydellinen riski vaan myös taloudellinen taakka, joka aiheuttaa miljardien eurojen laskun yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä.

Monesti unohdetaan, että koulut ovat merkittävä resurssi liikunnallisen elämäntavan kasvattamisessa. Koululiikunta voi auttaa lasta kehittämään motorisia perustaitoja, jotka ovat tärkeitä hänen fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnilleen. Se voi myös auttaa lapsia ymmärtämään liikunnan merkityksen kokonaisvaltaisesti, joka ei ole pelkästään harrastamista vaan kattaa kaiken arjessa tapahtuvan liikkumisen. 

On selvää, että tarvitsemme poikkihallinnollista otetta ja budjetointia liikkumisen edistämiseen, ja se on peräänkuulutettu pitkään. Nykyiset ongelmat, kuten liian suuret ryhmäkoot ja liikuntapedagogisen osaamisen puute, korostuvat erityisesti silloin, kun koulutuksen antavat henkilöt eivät ole liikunnan ammattilaisia. Kolme liikuntakertaa viikossa voisi olla hyvä alku ja auttaisi tekemään liikunnasta säännöllisen osan lasten arkea.

Liikunta on edullinen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keino, jota ei ole vielä otettu tarpeeksi huomioon lasten ja nuorten kohdalla. Se on myös yksi keino kaventaa terveys- ja toimintakykyeroja, jotka vaikuttavat lasten kykyyn käydä koulua. Koulussa pohjimmiltaan perustan muodostavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, joihin kaikkiin liikunnalla on merkitystä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että liikunnanopettajien mukaanotto alusta alkaen ja liikunnan määrän lisääminen kouluissa ei ole pelkästään hyväksi lasten hyvinvoinnille, vaan se on myös taloudellisesti järkevää. On aika toimia nyt ja kohdistaa resurssit tehokkaasti tulevaisuuden ja nykyhetken tarpeisiin.

Salla Mäkelä
Pirkan Kokoomuksen Naiset ry
Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja