Vapaan ja itsenäisen Euroopan puolesta

6.12.2022

Suomalaisten tukea Ukrainalle on jatkettava


”Mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki kallehin on vapaus.”


Suomelle ja Euroopalle vapaus tarkoittaa kansalaisten mahdollisuuksia tehdä valintoja, jotka edistävät omannäköistä elämää omaksi ja lähimmäisten parhaaksi. Oikeusvaltio suojelee valinnanvapautta ja hyvinvointiyhteiskunta tuo turvaa elämän vastoinkäymisten yllättäessä. Suomen vapautta on jouduttu
puolustamaan historian saatossa sekä aseellisin että diplomaattisin keinoin. Kansakunnan pitkä yhteinen työ vapauden suojelemiseksi on tehnyt meistä velvollisuudentuntoisen yhteisön.


Vuonna 2014 Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Sota kiihtyi merkittävästi tämän vuoden keväällä. Suomalaiset ovat sekä viranomaistyössä että yksityisenä tukena tarjonneet apuaan ukrainalaisten sotaponnistuksille. Vaikka omia sotakokemuksia on enää harvalla, kulkevat sukujen tarinoissa edelleen elävinä ne uhraukset, joita edelliset polvet tekivät meidän hyvinvointimme eteen. Samojen uhrausten toteutuminen tämän päivän Ukrainassa on onneksi mahtunut meidän velvollisuuden tuntomme piiriin. Se, mitä on tapahtunut Harkovassa, olisi voinut ilman Euroopan Unionin jäsenyyttä toteutua meillä Haminassa. Tämä synkkä tosiasia ei saa unohtua. Tuen Ukrainalle on jatkuttava. Ainoa mahdollisuus turvata Euroopan vakaus ja turvallisuus sekä kansalaisten vapaa tulevaisuus, on varmistaa, ettei oikeudetonta hyökkäyssotaa voi maaperällämme voittaa.


Tuen Ukrainalle on jatkuttava vielä silloinkin, kun hekin saavat taas puolustaa itsenäisyyttään neuvottelupöydissä diplomatian keinoin. Eurooppalaisten sivistysvaltioiden tehtävä on varmistaa, että myös Ukrainan kansalaisilla on mahdollisuus elää omannäköistä elämää omaksi ja lähimmäistensä parhaaksi. Moni kansainvälisesti verkostoitunut suomalainen – erityisesti reserviläisissä ja pelastusalan ammattilaissa – on saanut tänä vuonna kuulla, että kaikki ystävät ja kollegat eivät palaa rintamalta kotiin. Modernissa sodassa rintama on pakotettu siviilien keskuuteen, ostoskeskuksiin ja olohuoneisiin. Kansainvälisellä avulla emme voi palauttaa yhtään kaatunutta perheenjäsentä joulupöydän ääreen, mutta voimme tehdä tulevaisuuden rakentamisesta hieman kevyempää ja paluusta normaaliin hieman nopeampaa. Jatkuva tukemme Ukrainalle sekä Euroopan Unionin jäsenvaltiona että vapaaehtoistyön eri muodoissa voi tehdä vapauden hinnasta hieman helpommin kannettavan kaikille tuleville polville Euroopassa.

Hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää kaikille piirin jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

Lisätiedot:
Rimma Ahonen
piirin puheenjohtaja