Varautumisosaaminen jaettava Suomen kodeista Euroopan koteihin

Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n syyskokouksen julkilausuma 29.11.2022

Euroopan unionin jäsenmaissa on edessä kylmä talvi. Niukkuus uhkaa nakertaa oikeusvaltion, tasa-arvotyön ja yksilönvapauksien kehitystä. Näitä riskejä on uskallettava torjua sivistyksellä ja arkijärjellä. Yhteiskunta, jonka kodeilla on taito varautua vastoinkäymisiin – varata vettä ja ruokaa tiukimpiin hetkiin, säästää pahan päivän varalle hyvinä vuosina – on vastustuskyisempi myös informaatiovaikuttamiselle ja ääriliikkeille. 

Euroopan yhteisen varautumisen kehittyessä Suomen on rohkeasti tarjottava sitä osaamista, jota erityisesti suomalaiset naiset ovat sekä historiassa että nykyään kerryttäneet ja kouluttavat edelleen. Martta-aatteen hengessä Suomen on nostettava esiin ne työkalut, joilla sivistysyhteiskunnan kriisinkestävyyden selkäranka eli   yksittäiset kotitaloudet ja ruokakunnat, pystyvät varmistamaan arkensa jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. 

Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii, että viimeistään seuraava maamme hallitus sisällyttää EU-vaikuttamisen tavoitteisiin Suomen siviilikriisinhallinnan osaamisen viemisen kansainvälisille kentille. Suomen viranomaissektorin vahva kokonaisturvallisuusajattelu on saanut hyvin palstatilaa kansainvälisissä medioissa vuoden 2022 aikana. Liian vähälle huomiolle on jäänyt, että aito kokonaisturvallisuusajattelu ei lepää vain suomalaisen sisun varassa, vaan se on suomalaisten kotien harteilla. Kotien, joissa on kotivara ja sydämensivistys – niillä pysymme ajassa mukana.