Nettiväkivalta on vakava ongelma

13.4.2024

Nettiväkivalta on “mikä tahansa väkivallan teko, jossa käytetään hyödyksi tietotekniikkaa, kuten matkapuhelinta, älypuhelinta, internetiä, sosiaalisen median alustoja tai sähköpostia", ja joka kohdistuu häneen sukupuolen perusteella tai vaikuttaa naisiin suhteettoman paljon on vakava ongelma, ja sitä esiintyy valitettavasti myös naisiin kohdistuen!  

Verkkoväkivallan muodot voivat olla esimerkiksi uhkailua, häirintää, kiusaamista tai vainoamista. Naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on usein sukupuoleen perustuvaa ja pyrkii kontrolloimaan, pelottelemaan tai satuttamaan naista. Verkkoväkivalta voi aiheuttaa vakavia seurauksia uhreilleen, kuten psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia sekä turvattomuuden tunnetta. On tärkeää puuttua ja torjua verkkoväkivaltaa sekä tukea sen uhreja. 

Nettiväkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi on tärkeää lisätä tietoisuutta aiheesta ja tarjota tukea uhreille. Kaikilla on vastuu puuttua nettiväkivaltaan ja toimia sen ehkäisemiseksi. Jos kohtaat nettiväkivaltaa tai tiedät siitä, kannattaa asiasta aina ilmoittaa ja tarvittaessa hakea apua ammattilaisilta. Uhreille on tärkeää tarjota tukea ja mahdollisuus saada apua tilanteeseensa. 

YK:n erityisraportti naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sen syistä ja seurauksista:  

● Naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on todellisuutta; kyseessä on sukupuolittunut ja laaja ilmiö. 
● Naisiin ja tyttöihin kohdistuva verkkoväkivalta on osa jatkumoa muulle naisiin kohdistuvalle patriarkaaliselle väkivallalle, ja se vaikuttaa kaikkiin naisiin ylläpitäen sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Se vaikuttaa korostuneesti naisiin, jotka kuuluvat johonkin marginaaliin, esim. etnisen taustan tai vammaisuuden perusteella. 
● Naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan juurisyiden ymmärtäminen on tärkeää siihen puuttumiseksi ja sen lopettamiseksi 
● Millaisia vaikutuksia verkkoväkivalta aiheuttaa: Univaikeudet ja painajaiset, välttämiskäyttäytyminen, eristäytyminen, pelot, viha, syyllisyys, häpeä, itsesyytökset, vaikutukset mielenterveyteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, turvattomuus, hallinnantunteen katoaminen.  Verkossa tapahtuvalla väkivallalla on samoja seurauksia kuin fyysisellä väkivallalla. 

Kuinka yleistä naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on? 

Tilastokeskus: Sukupuolittunut väkivalta ja parisuhdeväkivalta suomessa 2021 - Loppuraportti (2023): 
● 27 % naisista on kokenut itse verkkohäirintää, 52 % joko kokenut tai todistanut verkkohäirintää 
● nuoret ja nuoret aikuiset korostuvat: yli 80 % alle 35-vuotiaista on kokenut tai todistanut 

Plan International: Free to be online? (2020) tutki 14 000 tytön kokemuksia ympäri maailmaa: 
● 58 % tytöistä kokenut verkkohäirintää 
● 50 % kertoi kokevansa enemmän häirintää verkossa kuin julkisilla paikoilla 

Amnesty International kyselytutkimus naisten kokemasta väkivallasta sosiaalisessa mediassa  (2017): 
● 46 % vastaajista kertoi kokemansa verkkohäirinnän olleen luonteeltaan misogyynistä tai  seksististä 
● 36 % brittivastaajista kertoi kokevansa fyysisen turvallisuutensa olevan uhattuna kokemansa verkkohäirinnän vuoksi 

EU-politiikassa toimiviin naisiin kohdistuva väkivalta 
● Yli 80 prosenttia EU-parlamentin EU-politiikassa toimiviin naisiin kohdistuva väkivalta 
● Yli 80 prosenttia EU-parlamentin naispuolisista jäsenistä on kokenut henkistä väkivaltaa, kolmasosa taloudellista väkivaltaa, neljäsosa fyysistä väkivaltaa, ja viidesosa seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa parlamenttityössään. 
● Yli 40 prosenttia naispuolisista MEPeistä ja parlamentin henkilökunnasta Euroopassa kokeneet  työssään seksuaalista häirintää. “Sosiaalisesta mediasta on tullut ensisijainen   alusta, jossa henkistä väkivaltaa kohdistetaan parlamentin naisjäseniin – erityisesti seksististen ja misogynististen kommenttien, häpäisevien kuvien, mallittamisen, pelottelun ja uhkailun muodossa.” 

Verkkoväkivalta Suomessa 

Naisten Linjan Turv@-verkkohankkeen selvitys (2021) naisten kokemuksista verkkohäirinnästä: 
● Yli 80 % vastaajista kertoi kohdanneensa seksistisiä ja naisvihamielisiä kommentteja sekä yleisesti loukkaavaa kielenkäyttöä. Myös rasismi, trans- ja homofobia sekä ableismi näkyviä 
● Noin puolet kokenut seksuaalista ahdistelua verkossa (mm. seksuaalisten kuvien vonkaaminen, toistuvat seksiehdotukset ja fantasiat, ns. dickpicit) 
● Yli 90 % kertoi kokemusten vaikuttaneen työkykyyn tai opintoihin. Vajaa 10 % kertoi häirinnän aiheuttaneen vaikeuksia saada töitä 
● Yli puolet ilmoitti rajoittaneensa mielipiteensä ilmaisua: mihin ottavat kantaa, julkaisevatko kirjoituksiaan omalla nimellään tai pitävätkö blogia 

EU-vaalit ovat nurkan takana! 

EU-vaalit ovat myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa EU:ssa tullaan tekemään lähivuosina. Ei ole siis yhdentekevää ketä äänestät tai kenen kampanjassa olet mukana! On tärkeää, että EU kiinnittää jatkossakin huomiota naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon sekä suitsia teknologiajättien vastuuta toteuttaa ihmisoikeuksia täysimääräisesti niiden alustoilla.   

Kohti muutosta  
1. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamisen täytyy olla olennaisella tavalla mukana kaikessa EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa tehtävässä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ajavassa työssä. 
2. Naisilla ja tytöillä tulisi olla oikeus ja pääsy turvalliseen verkkoon ilman pelkoa häirinnästä ja väkivallasta sekä niiden uhasta. 
3. Teknologiaa ja verkkoalustoja väärinkäyttävät väkivallan tekijät täytyy saattaa vastuuseen teoistaan, kuten myös tekoja mahdollistavat alustat. 

Anita Ranta 
Pirkkalan Kokoomusnaiset 
puheenjohtaja