Yksityisten hoito- ja tutkimuskäyntien korvattavuutta sekä matkakorvauksia tulee lisätä - ei vähentää

11.12.2022

Hallitus on esittänyt muutoksia sairausvakuutuslakiin. Ehdotuksessa yksityisen terveydenhuollon hoidon ja tutkimuksen korvaukset ollaan poistamassa lähes kokonaan. Tämä tulee heikentämään pienituloisten mahdollisuutta hyödyntää yksityisiä terveyspalveluita omassa elämässään sairauden yllättäessä. Tilanne on huolestuttava hyvinvointialueelle siirryttäessä, sillä niiden kyky tuottaa palveluita on arvoitus ja  hoitoon pääsyn jonot ovat jo nyt pitkiä. Kela-korvauksia ollaan ottamassa 64 milj. euroa pois. 

Ikääntyessä yksi elämän mielekkyyden tae on toimintakyvyn säilyminen. Tilanne muuttuu, mikäli ikääntyvä sairastuu tai häntä kohtaa onnettomuus. Tällöin toimintakyvyn tukeminen fysioterapian avulla on välttämätöntä.  Lakimuutosehdotuksessa fysioterapian korvaukset esitetään lopetettavaksi kokonaan. Tilanne ei ole mielekäs inhimillisen elämän laadun suhteen eikä kansantaloudellisesti.

Tällä hetkellä sairausvakuutuslain perusteella korvataan yksityiseen terveydenhuollon tehdystä matkasta aiheutuneet kulut vain, jos yksityisessä terveydenhuollossa annetut terveydenhuollon palvelut ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. Mikäli näin ei ole, poistuvat tuet matkojen korvauksilta myös. Tämä matkakorvausten poistuminen heikentää eniten niiden ikääntyneiden tilannetta, joilla on toimintakyvyn vaikeuksien takia suurin tarve taksi- tai invataksimatkoille terveydenhuollon palveluita käytettäessä/tarvittaessa.

Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii, että yksityisten hoito- ja tutkimuskäyntien korvattavuutta sekä matkakorvauksia tulisi lisätä - ei vähentää, sillä korvauksia ollaan heikentämässä samaan aikaan kuin hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Muutokset palveluissa lisäävät usean pienituloisen, ikääntyneen, kohdalla huolta ja epävarmuutta hoidon saamisesta.