Tervetuloa

Ajankohtaista

Pirkanmaan Kokoomusnaisten piirihallitus järjestäytyi 25.1. uuden puheenjohtajansa Minna Talosen johdolla. Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin Marleena Hyytiäinen Orivedeltä ja Minna Mustakallio-Sorvari Ylöjärveltä. Julkilausumatoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Marleena Hyytiäinen ja jäseniksi Liisa Löfman, Hilkka Hemminki ja Elina Kivi.
Tamperelainen fysioterapeutti Minna Talonen Pirkan Kokoomuksen Naiset ry:stä on uusi Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja. Aiemmin Talonen on toiminut aktiivisesti mm. Tehyssä ja Tampereen Kokoomuksen aluejärjestössä. Uuden puheenjohtajan kausi alkaa 1.1.2011.
Kynttilätapahtumia järjestetään 60 paikkakunnalla YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Parisuhde-väkivallan uhrina kuolee vuosittain noin 20-26 suomalaista naista. Miesten kohdalla vastaava luku on kolmesta kuuteen. (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, henkirikollisuuden seurantajärjestelmä, 15.10.2010. Luku ei sisällä tietoja samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteista). Apua ja suojelua tarvitseville uhreille ei ole tarjolla riittävästi palveluja: mm. turvakotipaikkoja on vain neljännes Euroopan neuvoston suosittelemasta määrästä, ja matkaa lähimpään turvakotiin voi olla jopa satoja kilometrejä.
Kunnan ja sen kaikkien hallinnonalojen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvää elämää. Kulttuuri on peruspalvelua, joka tukee yksilön positiivisia prosesseja, tuo alueelle elinvoimaisuutta ja ehkäisee ennalta terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Kulttuuripalveluilla tuetaan yhteisöllisyyden vahvistumista, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta.
RSS ATOM