Pirkanmaan Kokoomusnaisten julkilausuma: Toisen asteen koulutus vapaaksi huumeista!

5.3.2020

Pirkanmaan Kokoomusnaiset

Hallituksen kokous 27.2.2020

 

Julkilausuma

 

TOISEN ASTEEN KOULUTUS VAPAAKSI HUUMEISTA

Huumausaineet eivät kuulu kouluun missään opintojen vaiheessa. Kuitenkin viime vuosina on jatkuvasti saatu järkyttäviä uutisia huumeiden käytöstä ja jopa huumekuolemista toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Pirkanmaalla. Omaisten sekä viranomaisten kertomuksista on ilmennyt, että toisen asteen opintojen aikana yhä useammat käyttävät huumeita, tosin pääasiassa vapaa-ajalla, mutta jopa kouluun tullaan huumeiden vaikutuksen alaisina.

Jokainen, varsinkin nuoren ihmisen, huumekuolema on turha ja väärä. Ongelmaa pahentaa osaltaan se, että huumeiden tarjonta ja saatavuus on tullut entistä helpommaksi. Kannabista kasvatetaan yhä enemmän itse, jolloin sen jakelu on siirtynyt vertaisverkossa eli kaveri- ja tuttavapiirissä tapahtuvaksi. Taparikollisen sijaan alkuvaiheen huumausaineita tarjoaa tyypillisesti omaan ikäluokkaan kuuluva tuttu nuori.

Porttiteoria toimii vahvasti. Kun kannabis ei enää riitä, kuvaan astuvat vahvemmat aineet, tänä päivänä ne ovat esimerkiksi amfetamiinia, ekstaasia, kokaiinia sekä erilaisia muuntohuumeita. Myös sinänsä laillisia reseptilääkkeitä liikkuu runsaasti laittomassa kaupassa. Traagiset huumekuolemat ovat tyypillisesti tapaturmaisia myrkytyskuolemia, eli johtuvat monien aineitten yhteisvaikutuksesta.

Toisella asteella opiskelevat, niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin lukioissa, ovat enimmäkseen alaikäisiä.Näiden nuorten suojelemiseksi huumeiden torjuntaa kyseisissä oppilaitoksissa on tehostettava. Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii tarvittavia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, jotta opintojen toisella asteella voidaan sujuvasti seuloa esiin huumausaineita kokeilevat ja käyttävät opiskelijat. Tärkeintä on, että nämä opiskelijat saadaan nopeasti riittävän ja oikea-aikaisen avun sekä tuen piiriin. Minkäänlaisten huumeiden käyttöä ei pidä edistää poistamalla tai lieventämällä nykylainsäädännön mukaisia rangaistuksia.

 

Lisätietoja: 

Marja Sundström, varapuheenjohtaja

sundstrommarja@gmail.com